Vliegclub Midden Zeeland

Kosten

De totale kosten voor het zweefvliegen zijn opgebouwd uit jaarlijkse kosten, kosten per vlucht en éénmalige kosten. Zweefvliegen lijkt vaak wel duur maar in vergelijking met andere sporten en hobby's valt het wel mee.

Jaarlijkse kosten:
- Contributie VMZ: € 75,00
- Vastrecht vliegen VMZ: € 255,00 (als vliegend lid voor het gebruik van de club vliegtuigen)
- Lidmaatschap KNVvL: € 179,00

Eenmalig kosten VMZ:
- Entreegeld (boven 18 jaar): € 100,00
  Deze eenmalige kosten worden pas in het tweede jaar van het lidmaatschap in rekening gebracht.

Kosten per sleepstart (via SSZMZ onder voorbehoud)
- Sleepstart een-zitter: € 44,00
- Sleepstart twee-zitter: € 49,00

Overige:
- Gebruik van de zweefvliegtuigen: Gratis
- Instructie: Gratis

Medische keuring:
Om solo te mogen vliegen is een geldige EU vliegmedische verklaring LAPL nodig. Deze kan alleen worden afgegeven door een door de ILT goedgekeurde Aero Medical Examiner of een Aeromedisch Centrum. De lijst is te downloaden van de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Let op: De kosten voor de keuringen lopen uiteen van € 90 tot € 395. Het loont dus de moeite om even te zoeken en te informeren of iets verder te reizen. 
Geldigheid van de keuring is tot 40 jaar: 5 jaar; vanaf 40 jaar: 2 jaar.

De combinatie van de lage vaste kosten en de flexibiliteit binnen VMZ is onze club ideaal voor mensen die wel graag willen leren zweefvliegen, maar weinig tijd hebben.